ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η Δημοτική μας παράταξη στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου χαρακτήρα για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Αυτό θα επιτευχθεί με:

 • Την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους δημότες μας.

 • Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

 • Τη δημιουργία γραφείου αγροτικής ανάπτυξης και ενημέρωσης  για προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και κρατικούς φορείς.

 • Ενίσχυση όλων των παραγωγικών τάξεων, μέτρα ανακούφισης, κίνητρα για τον αγρότη, τον επιχειρηματία, τον έμπορο, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον εργάτη.

 • Τη βελτίωση του οδικού δικτύου στο δήμο Μεσσήνης.

 • Μια νέα αντίληψη στην καθημερινή πολιτική λειτουργία του δήμου.

 • Μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη ώστε να λυθούν τα προβλήματα κυκλοφοριακού και στάθμευσης στο κέντρο της Μεσσήνης.

 • Την επίβλεψη και διατήρηση της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.

 • Τη χρήση τεχνολογικών μέσων και τη συνολική ψηφιοποίηση στα όρια του Δήμου.

 • Έργα υποδομής όπως είναι οι βιολογικοί σε Πεταλίδι και Αίπεια και αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών τους.

 • Επανεκκίνηση του προγράμματος ανακύκλωσης.

 • Την ανάπτυξη του  τουριστικού τομέα, με καταγραφή και αποτύπωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, σχεδιασμό προσέλκυσης του τουριστικού ενδιαφέροντος, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων και των αρχαιολογικών μας χώρων.

 • Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων, στη λειτουργία του ΚΑΠΗ με πολύπλευρες δράσεις, στο κοινωνικό παντοπωλείο, στη φροντίδα στο Σπίτι, στη συμβουλευτική σε οικογένειες με προβλήματα και σε ανήλικους.

© 2019 Δύναμη Δημιουργίας - Γιώργος Αθανασόπουλος - Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μεσσήνης